naglowek_egzamin_neurosonol2015_ver2014.png

 

Egzamin na certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
dla lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne w zakresie neurosonologii

 

Miejsce i termin kolejnego egzaminu:

Poznań, sobota 5 grudnia 2015
godz. 7.45


Rejestracja uczestników (on-line) prowadzona jest przez Biuro Kongresów SKOLAMED, ul. Północna 129, 20-818 Lublin, e-mail: kongres@skolamed.pl, telefon: (81) 534 71 48 lub 693 067 914 poprzez witrynę www.certyfikat.skolamed.pl, które zajmuje się obsługą administracyjną egzaminu we współpracy z Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

Skolamed_dane_adresowe_jboxcms_Monika.JPG

Formularz zgłoszenia udziału w egzaminie do pobrania w formacie pdf

Kolejna edycja egzaminu odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 roku w Poznaniu od godz. 8.00 (zbiórka 7.45, zgodnie z informacją poniżej) i będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Opłata egzaminacyjna wynosi 990 PLN. Opłatę egzaminacyjną należy uiścić najpóźniej na 4 tyg. przed egzaminem (brak dokonania opłaty w terminie powoduje usunięcie z listy uczestników). Maksymalna liczba uczestników – 24 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń – zakwalifikowanie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną).

Na egzaminie należy przedstawić dowód osobisty, ksero dyplomu ukończenia studiów oraz specjalizacji i dowód wpłaty.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie pozytywny wynik uzyskany na obu etapach egzaminu.

Część teoretyczną egzaminu stanowić będzie multimedialny test złożony z 50 pytań (30 pytań tekstowych przygotowanych w oparciu o „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” pod redakcją Radosława Kaźmierskiego (wyd. Wydawnictwo Czelej 2011) oraz 20 pytań dotyczących analizy obrazów USG. Test odbędzie się w sobotę 5 grudnia 2015 o godz. 8.00 w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu CITK przy ulicy Parkowej 2 w Poznaniu. Zbiórka w holu budynku o godz. 7.45. 

Część praktyczna egzaminu, realizowana również 5 grudnia 2015 bezpośrednio po zakończeniu części teoretycznej, będzie obejmowała samodzielne wykonanie oraz pisemną interpretację (przygotowanie opisu) badań USG tt. domózgowych (met. Doppler Dupleks) oraz USG przezczaszkowego (met. Dupleks lub met. ”ślepego Dopplera”) w łącznym czasie 80 min.

Zasady przyznawania certyfikatu Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz forma egzaminu zostały zaakceptowane decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania egzaminu najpóźniej na 10 dni przed jego planowanym terminem w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników nie będzie gwarantować pokrycia kosztu przeprowadzenia egzaminu tj. będzie mniejsza niż 10 osób. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną w całości zwrócone.

 

Partnerzy

 

logo_kosmed_esaote.gif

 

logo2k2.jpg